Vid akuta ärenden (såsom; risk för personskada, vattenläcka, stora elavbrott och liknande) var god ring:

031 772 49 37

Genom att klicka på byggnadens namn i listan eller på kartan kommer du till formuläret där du fyller i din felbeskrivning.

Felanmälan RÅÖ

Felanmälan mark/ yttre miljö

Felanmälan Chalmersska Huset

Felanmälan kortläsare / passersystem
Chabo Tefo Eklandagatan 86 Vasa 13 IT-Gymnasiet Villan JSP Värmecentral CTP